• Światełko w tunelu!

  19 kwietnia Rada Dzielnicy, mimo setek maili wysłanych do radnych, opowiedziała się za budową tunelu samochodowego i zobowiązała inwestora do „przebudowy układu drogowego Falenicy”. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i obywatelską postawę. Zrobimy wszystko, żeby ta inwestycja w jak najmniejszym stopniu zdewastowała nasze osiedle. Od dziś rozpoczynamy drugi etap walki. Niebawem szczegóły!

 • Dlaczego tunel samochodowy w Falenicy to zły pomysł?

  Tunel samochodowy na wysokości obecnego przejazdu komplikuje dojazd do ul. Patriotów. To Patriotów jest główną arterią komunikacyjną dzielnicy. Łączny przepływ aut w Bysławskiej i Walcowniczej jest ponad dwukrotnie mniejszy niż na Patriotów (ok. 10 tys do 21 tys aut na dobę)

  Utrudniając komunikację z Patriotów zwielokrotnia ruch samochodowy w ulicach Frenkla, Bystrzycka, Młoda, Jagienki, Derkaczy i przyległych. Z badań wynika, że ruch w samym ciągu Frenkla-Bystrzycka wrośnie o ok. 3000 aut na dobę.

  Całkowicie lekceważy pieszych i rowerzystów - mieszkańców Falenicy. Projekt PLK znacząco wydłuża i utrudnia im drogę przez tory, która już dziś jest niekomfortowa.

  Niszczy historyczną i faktyczną oś komunikacji Walcownicza-Młoda, którą codziennie przemierza kilka tysięcy ludzi.

  Tymczasem, w związku z dwiema dużymi inwestycjami - modernizacją linii kolejowej i budową południowej obwodnicy Warszawy (POW) - powstaną dwa nowe bezkolizyjne przejazdy przez tory: wiadukt na granicy Falenicy i Michalina oraz tunel na granicy Falenicy i Miedzeszyna. Prezentację PLK na temat modernizacji linii kolejowej można pobrać tu.

 • Czego się domagamy?

  Budowy wygodnego tunelu pieszo-rowerowego o możliwie łagodnym zejściu, wyposażonego w rampy rowerowe i dla niepełnosprawnych, łączącego plac przed planowaną Kulturoteką z ul. Młodą

  Ochrony ul. Młodej i jej charakteru przed wzmożonym ruchem samochodowym, bo to jedyna taka zachowana uliczka w Wawrze. Po rewitalizacji może stać się dumą dzielnicy.

 • O nas

  Jesteśmy spontanicznie zawiązaną, nieformalną grupą mieszkanek i mieszkańców Falenicy, którzy widząc jak nieodpowiedzialnie i bezrefleksyjnie realizuje się tak brzemienne w skutkach inwestycje, jak budowa tunelu postanowili zareagować. Falenica jest dla nas zbyt ważna, by pozwolić na nieprzemyślane decyzje, niepodparte żadnymi analizami czy prognozami. By zdać się tylko na przeczucia grupy radnych.

  Dołącz do nas!

  tunelwfalenicy@gmail.com

  691205631